Gradnja za javne naročnike - Javna naročila

Gradnja za javne naročnike predstavljajo pomemben del poslovanja podjetja, znotraj katerih izvajamo nizke in visoke gradnje in sicer gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela in ostala dela. Naši naročniki so občine, ministrstva, zavodi in druge javne ustanove. Strokovno usposobljeni kadri skrbijo, da so naročila izpolnjena ter da so projekti izvedeni v skladu z razpisno dokumentacijo, oddano ponudbo, v dogovorjenih rokih, kvalitetno ter znotraj finančnih okvirov. Naročila so ustrezno zavarovana – za resnost ponudbe in kakovostno izvedbo del ter za odpravo napak v garancijski dobi.

Copyright Adriaplan d.o.o.© 2016. All rights reserved. Avtor strani. O piškotkih